برچسب‌خورده: اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟

142122392221191221264213846120146173014024

اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟

اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟ طرح اقتصاد مقاومتی این مسئله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با وجود تحریم های اقتصادی، ما در حال حاضر...

سوپروب close
بک لینک