برچسب‌خورده: شناخت اقتصاد مقاومتی

7819791

شناخت اقتصاد مقاومتی

شناخت اقتصاد مقاومتی امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل...

سوپروب close
بک لینک