برچسب‌خورده: مكان يابي

پدافند عامل و غيرعامل چيست؟

پدافند عامل و غيرعامل چيست؟ چكيده: پدافند در مفهوم كلي؛ دفع؛ خنثي كردن و يا كاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و جلوگیری از دستيابي به اهداف خودي است . پدافند به دو بخش تقسيم...

سوپروب close
بک لینک