برچسب‌خورده: وایت برد

تابلوي گچي يا وايت برد؛ کدام یک؟

مقدمه: ترديدي نيست كه وسايل کمک آموزش ي در هموار ساختن راه دشوار تعليم و تدريس نقش ارزنده اي دارند و مربياني كه درنظام هاي پيشرفته ي آموزش ي حداكثر مصرف را از اين...

سوپروب close
بک لینک