برچسب‌خورده: ویرایش انگلیسی مقاله

روش های ویرایش متن انگلیسی

روش های ویرایش مقاله انگلیسیویرایش مقاله انگلیسیبه اطلاع محققان محترم می­رساند مقاله ‌های ارسالی به این فصلنامـه بایستی همموسیقی روش نگارش زیر تدوین شده باشند در غیراین صورت مقاله مورد تحلیل قرار نخواهد گرفت....

ترجمه از دیدگاه پیتر نیومارک

ویرایش انگلیسی مقالهدر دوره ای که پیتر نیومارک (۱۹۸۱) آن را دوره ما قبل زبانشناسی ترجمه می نامند، بحث درباره ترجمه، حول پرسش کلی صورت می گرفت و آن این بود که ترجمه بایستی...

سوپروب close
بک لینک