برچسب‌خورده: کتابخوانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی ، دیجیتالی و مجازی: فرق ها و شباهت ها

کتابخانه الکترونیکی ، دیجیتالی مجازی: فرق ها شباهت ها بانک کتاببانک کتاب ایرانیان bankeketab ● مقدمهکتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است مکانی که جویندگان اطلاعات جهت پیدا کردن جواب سئوال های به...

سوپروب close
بک لینک