tt

tt

tt

برچسب‌خورده: مقالات اقتصاد مقاومتی

كارگران ستون فقرات تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند بود

كارگران ستون فقرات تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند بود

كارگران ستون فقرات تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند بود    استاندارخراسان رضوی گفت: كارگران با فعالیت در خط مقدم تولید، ستون فقرات تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند بود. علیرضا رشیدیان در دیدار با افراد هیات اجرایی...

اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار خروج از بحران بیکاری می باشد

اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار خروج از بحران بیکاری می باشد

اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار خروج از بحران بیکاری می باشد   یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین بسته خروج از رکود از طریق تحرک‌بخشی به صنایع کوچک، توجه به...

بهره‌گیری از ظرفیت ۱۸۰۰۰واحد صنفی آذربایجان‌اروپایی در طرح‌های اقتصاد مقاومتی

بهره‌گیری از ظرفیت ۱۸۰۰۰واحد صنفی آذربایجان‌اروپایی در طرح‌های اقتصاد مقاومتی

بهره‌گیری از ظرفیت ۱۸۰۰۰واحد صنفی آذربایجان‌اروپایی در طرح‌های اقتصاد مقاومتی   دست یار مسائل بازرگانی و همچنین توسعه تجارت نهاد صنعت، معدن و همچنین تجارت استان ‌آذربایجان‌اروپایی گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۸هزار واحد صنفی...

اعلام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های عملیاتی پروژه‌های راه و همچنین شهرسازی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا ۲۲اردیبهشت

اعلام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های عملیاتی پروژه‌های راه و همچنین شهرسازی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا ۲۲اردیبهشت

اعلام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های عملیاتی پروژه‌های راه و همچنین شهرسازی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا ۲۲اردیبهشت   مدیرکل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین اقتصاد حمل و همچنین...

گام های محكم حکومت جهت اجرای اقتصاد مقاومتی/ سفر۴۲ مدیر ارشد حکومت به نقاط متنوع و گوناگون و مختلف كشور درهفته قبل

گام های محكم حکومت جهت اجرای اقتصاد مقاومتی/ سفر۴۲ مدیر ارشد حکومت به نقاط متنوع و گوناگون و مختلف كشور درهفته قبل

گام های محكم حکومت جهت اجرای اقتصاد مقاومتی/ سفر۴۲ مدیر ارشد حکومت به نقاط متنوع و گوناگون و مختلف كشور درهفته قبل  اسحاق جهانگیری دست یار اول ریاست جمهوری هفته قبل سفری به خرم...

سوپروب close
بک لینک